Autorsko pravo

Na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima (ZASP) je kompanija Alples d.d.(u nastavku u tvrtka) nosilac materijalnih autorskih prava nad sadržajima u najširem značenju (riječi, fotografije, skice, zemljovidi i nacrti, audio – video fotografija, kompjuterski programi) objavljenim na Internetu www.alples.si . zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, prepisivanje, umnožavanje i bilo kakva distribucija u komercijalne svrhe bez pismene dozvole kompanije.

Sa Zakonom (ZASP, članovi 48, 49, 51) je iznimno dozvoljena upotreba odn. reproduciranje autorskog djela na osnovi prava javnosti do obaviještenosti, u obrazovne svrhe te za ilustraciju, suočenje i pozivanje u citiranom obliku, pa ipak je kod tog obavezno navesti izvor i autorstvo djela. Po 50. članu ZASP-a je dozvoljena i upotreba i reproduciranje autorskog djela u ograničenom broju za privatnu, nekomercijalnu upotrebu.

Zaštita osobnih podataka

Kompanija Alples d.d. automatski skuplja podatke o upotrebi tih stranica, prije svega podatke, koje stranice su najviše posječene, koliko posjetitelja dnevno posjeti te stranice i koliko vremena ostanu na pojedinoj stranici. Ti podaci ne omogućavaju uvid u osobne podatke korisnika. Kompanija upotrebljava podatke o posječenosti www.alples.si za vlastite potrebe.

Podatci, do kojih će kompanija Alples d.d. doći preko Internetnih stranica, su isključivo namijenjeni za komercijalnu upotrebu kompanije i kompanija će ih zaštititi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Službeni list RS br. 59/1999, 57/2001, 59/2001) i Obligacijskom zakonu.

Kompanija osobnih podataka korisnika neće proslijediti nijednoj drugoj, fizičkoj ili pravnoj, osobi.

Ograničenje odgovornosti

Kompanija Alples d.d. se obavezuje, da će u dobri vjeri i u okviru svojih mogućnosti brinuti za pravilnost i ažurnost objavljenih sadržaja na web mjestu.

Spomenuta kompanija ne isključuje s tim mogućnost nastanka greški među sadržajima objavljenim na Internetnim stranicama. Zbog tog su informacije, posredovane preko te Internetne stranice, samo informativne prirode, jer družba ne može preuzeti odgovornost za njihovu apsolutnu točnost.

Kompanija Alples d.d., druga pravna ili fizička osoba, koja je sudjelovala prilikom izrade web mjesta ili još sudjeluje prilikom nadogradnje web mjesta ne može biti odgovorna za običnu štetu ili izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu, koja bi nastala korisniku zbog korištenja web mjesta ili nemogućnosti korištenja istog.

Kompanija će se truditi za nesmetano djelovanje web mesta, pa ipak ne može biti odgovorna za običnu štetu ili izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu, koja bi korisniku nastala zbog smetnji prilikom djelovanja Internetnog postala.

Kompanija može, bilo kad, bez prethodne obavijesti web mjesta.

Ograničenje korištenja informacija i gradiva

Informacije i gradiva, koji su prikazani na tom web mjestu, može korisnik učitati iz servera za svoju osobnu, domaću upotrebu, a kod toga ne smije mijenjati oznake autorskih prava, drugih obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili obavijesti o drugim pravima. Dozvoljeno je učitavanje i tiskanje informacija i gradiva s namjenom razgledavanja i čitanja za nekomercijalnu svrhu. Zabranjeno je svako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, mijenjanje informacija i gradiva na www.alples.si ili njihovo slanje po pošti te distribucija na bilo koji drugi način bez prethodne pismene dozvole. Zabranjena je i upotreba bilo kojeg elementa www.alples.si za bilo koju drugu svrhu, osim za osobnu, nekomercijalnu, domaću upotrebu. Kompanija Alples d.d. ne odgovara za oblik i sadržaj Internetnih stranica, koje su na bilo koji način povezane s web mjestom www.alples.si. Odgovornost kompanije Alples d.d. je, kod posjete i korištenja povezanih web mjesta, za sve primjere isključena.

Hipertekstualne poveznice

Priroda svjetskog Interneta i web mjesta www.alples.si onemogućava nadzor nad sadržajima, do kojih vode hipertekstualne poveznice s tog web mjesta. Zbog toga kompanija Alples d.d. ne preuzima nikakve odgovornosti za sadržaje, koji su korisniku dostupni preko tih poveznica.

Ne/poštivanje naredaba iz Pravne obavijesti

Kompanija i autori sadržaja, objavljenih na web mjestu, očekuju od korisnika, da će poštivati napisane naredbe i zakone s područja zaštite privatnosti, prava intelektualnog vlasništva te autorskog prava.

U protivnom primjeru će, nakon otkrivanja zloupotrebe i kršenja zakona, biti prisiljeni poduzeti potrebne korake protiv počinitelju.

Općenito

Za moguće spore iz naslova korištenja web mjesta se koristi slovensko zakonodavstvo. Za rješavanje mogućih sporova je pristojan odgovarajući sud. Korištenjem web mjesta korisnik potvrđuje, da je prihvatio tu opisane uvjete i da se s njima slaže.