Naše dječje i mladenačke sobe namijenjene su opremanju soba vaše djece od njihovih najranijih trenutaka pa sve do tinejdžerske dobi. Sigurnost djece naša je glavna nit vodilja već kod samog dizajniranja namještaja i odabira materijala. Osnovnim toplim bojama drveta dodana je paleta boja koje prostor čine zanimljivo zaigranim. Veliki izbor elemenata omogućava da prostor prilagodimo svim aktivnostima djece. Kod planiranja sobe pazit ćemo na to da ista bude sastavljena iz tri cjeline. A to su: cjelina za učenje i igru, cjelina za spavanje i odmor te treća cjelina, prostor za pohranu.