Salon Piši nam Pokliči nas Lokacija

Pohištvo Office+

Drugo

Datum objave: 17.11.22

Aktivnosti podjetja Alples d.d v sklopu javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. www.eu-skladi.si

Kratek opis naložbe:

Aktivnosti s strani podjetja v okviru projekta Pohištvo Office+   potekajo od 1.11.2020 do 30.09.2022.

Vlogo izvajalskega organa ministrstva na tem programu izvaja Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Kratek opis operacije: Operacija obsega lasten razvoj in vpeljavo novega produkta Office+   pohištvo za domače pisarne in poslovne prostore ter samonadzor zdravja. Investicija predstavlja nakup novega robno lepilnega stroja in vračalne naprave.

Cilji naložbe so:

  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
  • izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti.