Salon Piši nam Pokliči nas Lokacija

Avtomatska in digitalno vodena tehnologija razreza in skladiščenja lesnih plošč za masovno naročniško proizvodnjo

Drugo

Datum objave: 25.10.23

Projekt Alples DIGI-CUT


Naziv projekta:
Avtomatska in digitalno vodena tehnologija razreza in skladiščenja lesnih plošč za masovno naročniško proizvodnjo.

Aktivnosti podjetja Alples d.d.  potekajo v sklopu »Javnega razpisa za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo«.

Naložba se izvaja v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Kratek opis operacije: V sklopu projekta bo podjetje Alples d.d. investiralo v najsodobnejšo  avtomatsko in digitalno vodeno tehnologijo razreza in skladiščenja lesnih plošč za masovno naročniško proizvodnjo, kar bo prispevalo k zmanjševanju vpliva na okolje in podpiralo prehod v krožno gospodarstvo.

 Cilji naložbe so:

  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
  • povečanje števila zaposlenih.

Vrednost projekta: 548.101,00 eur

Vrednost sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 137.025,25 eur

Datum začetka projekta: 6.5.2022

Datum zaključka projekta: 31.12.2023

Vir financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.