Salon Piši nam Pokliči nas Lokacija

Digitalna transformacija poslovnega procesa podjetja Alples d.d.

Drugo

Datum objave: 09.09.22

Digitalna transformacija poslovnega procesa podjetja Alples d.d.

Aktivnosti podjetja Alples d.d v sklopu javnega poziva »P4D ReactEU« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)  v okviru REACT-EU-ESRR odziva Unije na pandemijo COVID-19. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

www.eu-skladi.si

Kratek opis naložbe:

Aktivnosti s strani podjetja v okviru projekta Digitalna transformacija poslovnega procesa podjetja Alples d.d potekajo od 1.10.2020 do 30.09.2022.

Vlogo izvajalskega organa ministrstva na tem programu izvaja Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Namen naložbe je spodbuditi rast in razvoj podjetja ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljave digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest. Vlaganja bodo podjetju omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji naložbe so:

– izvedba digitalne transformacije v podjetju, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo  poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;

–  izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetju,

–  spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in

–  povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

V okviru operacije se bo v poslovni proces integriralo Iot platformo Imos in nadgradilo ERP UPRO, uvedlo CAD-CAM podatkovne strukture za vodenje proizvodnje, shranjevanje podatkov v oblak, nadgradila se bo spletna trgovina z novimi funkcijskimi in oblikovnimi rešitvami pohištva in prostorov, vključeni bodo digitalni katalogi z digitalnimi listalniki, digitalna navodila za montažo in vzdrževanje, digitalne video vsebine inovativnosti izdelkov, uvedlo se bo digitalne studie z virtualnimi prikazi ponudbe in storitev, v proizvodnjo pa načela pametnih tovarn, industrije 4.0 in digital lean. Izvedena bodo izobraževanja in usposabljanja za vse zaposlene po predloženem načrtu usposabljanj in aktivnosti na področju kibernetske varnosti.