Salon Piši nam Pokliči nas Lokacija

Podjetje Alples v projektu Start Circles – razvoj krožnega gospodarstva

Drugo

Datum objave: 28.03.22

Podjetje Alples je s trajnostno usmerjeno proizvodnjo del projekta Start Circles

Ekološko neoporečno pohištvo, inovativne trajnostne rešitve ter stremljenje k okoljevarstvenim izboljšavam so podjetje Alples d.d. privedle do projekta Start Circles.

Podjetje Alples v projektu Start Circles – razvoj krožnega gospodarstva in razvoj naprednih rešitev

Cilj podjetja Alples d.d. je izdelovati okolju in zdravju prijazno pohištvo. Da bi še naprej razvijali tehnološko napredne rešitve za bivalne in poslovne prostore se je pridružilo projektu Start Circles. Prvi rezultati projekta so bili vidni v letu 2020, ko je vodilna raziskovalna organizacija na področju lesa in z lesom povezanih obnovljivih virov v Evropi predstavila rezultate dotedanjih raziskav.

Podjetje Alples d.d. je raziskovalnemu inštitutu  Wood K plus poslalo ostanke iz ventilacijskih cevi posameznih strojev. Količina ostankov iz ventilacijskih cevi je odvisna od proizvodnje, na dan pa znese približno 7 do 8 m³. V raziskovalnemu inštitutu  Wood K plus so odpadke kemijsko okarakterizirali. Z digitalnim mikroskopom so pri različnih povečavah pregledali vzorce, jih ovrednotili ter izvedli nadaljnje meritve. Rezultati infrardeče spektroskopije so pokazali prisotnost bombaža, prepletenega z lanom, olefinska vlakna, kopolimer ABS, kopolimer tipa SAN ter melamin-formaldehid, ki je prisoten v lepilih za lepljenje lesa.

Start Circles je projekt, ki postavlja krožno gospodarstvo pred nov izziv.
Lesarji ne poznamo odpadkov, le ostankov. Ostanki nastanejo v vseh nivojih predelave in izdelave pohištva. V tem projektu smo iskali rešitev kako koristno uporabiti te ostanke. Naše vodilo je bilo kako bi lahko kot proizvajalci pohištva ponovno uporabili ostanke, ki se nahajajo v vseh stopnjah izdelave oziroma predelave.

Slika 1: Mikroskopske slike proizvodnih odpadkov vzorca N_741 (fina frakcija).
Slika 1: Mikroskopske slike proizvodnih odpadkov vzorca N_741 (fina frakcija).

Iz ostankov in sicer iz lesa, polimerov in plastike, ki smo jim primešali primerno vezivo ter stisnili v končni proizvod smo dobili dva nova izdelka. Dobili smo klasično iverno ploščo in WPC oziroma lesno kompozitno ploščo različnih debelin. Nova izdelka smo lahko koristno uporabili za manj vidne pohištvene elemente. Po uporabi le teh oziroma ko uporabnik zavrže pohištvo pa se  z enakim postopkom reciklaže in predelave lahko ponovno uporabi.

Slika 2: Mikroskopske slike proizvodnih odpadov vzorca N_741 (groba frakcija).
Slika 2: Mikroskopske slike proizvodnih odpadov vzorca N_741 (groba frakcija).

Krožno gospodarstvo predstavlja napreden način proizvodnje in potrošnje, ki temelji na ponovni uporabi, delitvi, popravilu in recikliranju materialov. S tovrstnim načinom dela se zmanjšuje količina ostankov in odpadkov pri proizvodnji ter podaljšuje življenjska doba pohištva Alples.

S projektom Start Circles namenjenem razvoju krožnega gospodarstva se pred podjetja postavlja nov izziv, kako poleg naravnih surovin povečati uporabo materialov pridobljenih s postopki recikliranja in razgradnje.
Takšna proizvodnja pa zahteva nove tehnologije za izboljšanje postopkov predelave in recikliranja.

Sodelovanje v projketu omogoča odlične pogoje za iskanje skupnih rešitev, saj so v programskem območju v mednarodne tokove vpete R&R institucije na področju materialov (les, polimeri).
Start Circles je bil zasnovan z namenom spremljanja MSP od začetka sodelovanja, razvoja novih izdelkov, do lansiranja novih izdelkov na trg. Medtem bi podjetjem v posameznih fazah ponudili nove, trajnostno naravnane podporne storitve in rešitve.

Projekt zajema inovativne pristope, kot so:

  • Spodbujanje krožnega gospodarstva z dokumentiranjem in uporabo R&R
  • Nove oblike sodelovanja
  • Oblikovanje vrednostnih verig, ki bodo nudile podporo krožnemu gospodarstvu
  • Spremljanje mikro, malih in srednje velikih podjetji (MSP) pri sodelovanju z R&R
  • Podpora pri uvedbi novih produktov na podlagi novih poslovnih modelov
  • Izdelava priporočil na temo poslovni modeli za krožno gospodarstvo

Glavni cilj projekta Start Circles je povečanje inovativnosti MSP-jev na področju učinkovite rabe virov in trajnostnega razvoja. Mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki v Evropi ustvarjajo približno dve tretjini delovnih mest, uspešno spodbujajo podjetništvo in ustvarjalnost. Njihovo nenehno iskanje novih, okolju prijaznih rešitev je spodbudilo projekt Start Circles, ki namerava izboljšati njihov dostop do informacij, podpornih inovacijskih partnerjev in aktivnosti.


Podjetje Alples d.d se ponaša z dolgoletno tradicijo izdelave modularnega pohištva in pohištva po meri, ki jo odlikujeta visoko tehnološka proizvodnja ter neoporečnost materialov. Zahvaljujoč premišljeno zasnovani proizvodnji, del katere so tudi pridobivanje toplote v toplarni s pomočjo biomase in lesenih odpadkov, uporaba sončne elektrarne ter reciklaža kartona je podjetje Alples postalo sinonim za trajnostno usmerjeno proizvodnjo.

Podjetje Alples v projektu Start Circles – razvoj krožnega gospodarstva v sodelovanju podjetji z raziskovalnimi inštitucijami /Alples d.d. in Biotehnična fakulteta, Univerza v Ljubljani, Razvoj trajnega in naprednega notranjega pohištva in nov poslovni model trženja interjerja

Sodelujoči  v projektu;

Wood K
Fakulteta za tehnologijo polimerov, Univerza v Ljubljani

GZS